Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nanna Halonen, nanna@tankotanssinmaailma.com

2. Rekisterin nimi
Tankotanssin maailman käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröitymiseen perustuva käyttäjän suostumus.

Henkilöitietoja käytetään palvelun kehittämiseen ja käyttäjäkohtaisen kokemuksen luomiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Käytäjän perustiedot kuten:
– nimi, kieli
– tarvittavat yhteystiedot kuten sähköpostiosoite
– sosiaalisen median käyttäjätunnukset

Käyttäjän tuottama sisältö ja selaustiedot:
– rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tekniset tiedot mm. evästeet ja muut tarvittavat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja verkkopalvelun käytön perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Palvelun ylläpitäjä voi luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja ovat oikeutettuja käyttämään vain palvelun ylläpitäjät. Tiedot on tallennettu verkkopalveluun, joka on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla. Palveluissa tietoja suojataan SSL-suojatulla yhteydellä.

9. Rekisteröidyn kielto-, tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä ottamalla yhteyttä tämän rekisterin ylläpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §